September 28, 2021 Tuesday 09.49 PM
Newsletter Home

சற்றுமுன்

ராகினி சிவராஜ்
Posted Date : Oct 15 2018 4:55 AM
#Metoo

#Metoo - மீடூ: கவிதை

Posted Date : Oct 15 2018 4:55 AM

பிஞ்சு உடலில் இச்சை கொளும் காமுகன்
வலிமை கொண்டு வெறியாடும் தூர்த்தன் 
வேடம் பூண்டு வசமாக்கும் வஞ்சகன்
பதவியை காட்டி பணயமாக்கும் கயவன்
உறவுமுறையை கொச்சை படுத்தும் கொடூரன் 

பிறர் அறியாமையையும் சூழ்நிலையையும் பயன்படுத்தி 
இப்படி சீர்கெட்டு சீரழிந்த சமுதாயத்தை 
#Metoo -வை மட்டும் வைத்து மீட்டெடுப்பது சற்று கடினம் தான்!

  - ராகினி சிவராஜ்

Comments Here

  • கருத்துகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை